Algemene voorwaarden Studio Fata Morgana

 

BETALING:

Het lesgeld dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de betreffende workshop datum overgemaakt  te zijn op bankrekening  NL 04 INGB 0006 411163  t.n.v. N.Meininger te Vlaardingen onder vermelding van uw workshop datum. 

 

ANNULERING:

Bij onvoldoende deelname of bijzondere omstandigheden behoudt Nelie Meininger zich het recht voor de workshop te annuleren of te verzetten. Moet u zelf annuleren (48 uur van te voren), dan mag uw plaats door iemand anders gebruikt worden. Er vindt geen restitutie plaats.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

Nelie Meininger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van cursus materiaal, tijdens het bijwonen, noch door het uitlopen van de workshop of kosten die voortvloeien uit annulering van de workshop.

 

ALGEMEEN:

De workshopprijs is inclusief gebruik van alle materialen, zoals canvas en verf, gebruik van kwasten en schildersezel.

- Neemt u a.u.b. zelf een rol keukenpapier mee, om uw kwasten aan af te vegen.

- Plus een pakje natte babydoekjes om de olieverf van uw handen te verwijderen.

- Atelier Fatamorgana raadt u aan om oude kleding of een schort te dragen tijdens de workshop.

- Zorgt u voor een doosje om uw natte schilderij in te vervoeren.

 

Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken, onvolledig en/of verouderd zijn, zal de webmaster alles te doen om dit zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

Copyright

Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) van deze website,

zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van Nelie Meininger, is niet toegestaan.

© 2014 Studio Fatamorgana